Adviseurs
Home > Adviseurs > dr. Barry Derksen


Certificaten:

dr. Barry Derksen

Research Director

dr.lec. Barry Derksen MMC CISA CGEIT is associated professor bij Vrije Universiteit Amsterdam en bij Novi University of Applied Sciences en is bij BITTI betrokken als research director. Hij is een bedrijfskundige met (lijn)managementervaring op het raakvlak van management, organisatie-informatie en ICT, waar complexe vraagstukken moeten worden verhelderd en gerealiseerd voor directie en management. Manager van (her)ontwerp- en transformatie¬trajecten bij grote organisaties waarbij strategische uitdagingen worden gerealiseerd. Gewend om sturend, resultaatgericht en slagvaardig te handelen in veranderingstrajecten en fungerend als klankbord op directieniveau als (strategisch) adviseur, auditor en manager. Kan op alle niveaus in de organisatie opereren, mensen goed inschatten en multidisciplinair werken. Auteur van diverse managementliteratuur waarbij complexe praktijk en praktische theorieën bij elkaar worden gebracht.

Heeft ervaring opgebouwd als: 

  • Lijnmanager en project/programma management
  • Managementadviseur op het gebied van organisatie- en procesontwerp, procesoptimalisatie en businessprocesmanagement, en organisatieverandering met een logistieke- en ICT-component.
  • IT auditor / assessor op diverse business & IT gerelateerde vraagstukken.
  • Begeleider van besluitvormingstrajecten rond (ICT-)investeringen.
  • Adviseur en projectmanager bij ontwerp en implementatie van verschillende kwaliteitsmanagement vraagstukken. 
  • Managementtrainer tijdens een aantal meerdaagse workshops rond onder andere Strategie, Demand-Supply en Organisatietransities met als doel gezamenlijk bepalen van de gewenste organisatiestrategie, organisatie-inrichting en aansturing.
  • Universitair en HBO Docent voor verschillende (postdoctorale) opleidingen.
  • Auteur van boeken en artikelen op het raakvlak van management en ICT.

Bovenstaande ervaring is met name opgedaan in de sectoren Overheid, Professional Services, Telecom en Utilities vanuit BITTI, KPMG en binnen organisaties. 

Barry als spreker: