Nieuws
Home > Actueel nieuws > Business & IT Trends seminars woningcorporaties

Business & IT Trends seminars woningcorporaties03-02-2011

SEMINAR TRENDS IN BUSINESS & IT BIJ WONINGCORPORATIES

Dit voorjaar organiseren wij in samenwerking met PMtD, HC&H en de Special Interest Group CORA verspreid over het land 4 seminars met als onderwerp Trends in Business & IT bij woningcorporaties. Naast een presentatie over de resultaten van het onderzoek ‘Trends in Business & IT bij woningcorporaties’ kunnen deelnemers 3 van de 5 workshops die georganiseerd worden bijwonen. De workshops gaan over Proces- en Informatiemanagement, Business & IT Alignment, Informatiebeveiliging, ICT Beleid & Sturing en Rationalisering van het applicatielandschap.

Uiteraard is er ook voldoende tijd om bij te praten met collega-corporaties en nieuwe contacten te leggen. In iedere windstreek van Nederland wordt een seminar georganiseerd. Dit seminar is bijzonder interessant voor Hoofden I&A, Hoofden ICT, Informatiemanagers, Managers Bedrijfsvoering, Controllers, Risk-managers, Managers Klant Contact Centra.

PROGRAMMA

 • 12.30 uur Ontvangst met lunch
 • 13.30 uur Opening door Arjan van Dijk, voorzitter van de Special Interest Group CORA (SIG CORA)
 • 13.40 uur Presentatie onderzoeksresultaten Trends in Business & IT bij woningcorporaties door BITTI, PMtD en HC&H
 • 14.00 uur Workshop ronde 1*
 • 14.45 uur Pauze
 • 15.15 uur Workshop ronde 2*
 • 16.00 uur Workshop ronde 3*
 • 16.45 uur Afsluiting door voorzitter SIG CORA
 • 17.00 uur Borrel

* de workshops worden gefaciliteerd door PMtD, HC&H en BITTI. Iedere deelnemer kan aan maximaal 3 workshops deelnemen met keuze uit een aantal uiteenlopende onderwerpen.

WORKSHOPS:

 • Proces– en Informatiemanagement
  Corporaties hebben steeds meer aandacht voor hun bedrijfsvoering en voelen de noodzaak deze aan te passen aan veranderende eisen die extern en intern gesteld worden. Kansen en knelpunten liggen vaak dicht bij elkaar. Het verder professionaliseren van proces- en informatiemanagement helpt corporaties om te sturen op ”samenhang en resultaat” en hun bedrijfsvoering te verbeteren. In de workshop wordt een aantal interessante aspecten van proces- en informatiemanagement in de onderlinge samenhang aan de orde gesteld. De workshop biedt deelnemers handvatten om deze onderwerpen intern op de managementagenda te zetten.
 • Business & IT Alignment
  Uit het recentelijk en wereldwijd gehouden onderzoek naar Trends in IT en Informatie Management is naar voren gekomen dat Business & IT alignment nog steeds één van de key issues is van het hoger management. Ook binnen woningcorporaties staat deze in de top 3 vraagstukken. De resultaten van het wetenschappelijke alignment onderzoek in Nederland met de praktische hints om deze te verbeteren, zijn de topics van deze presentatie.
 • Informatiebeveiliging
  Wormen, virussen, plofkraken, fraude, geld wegsluizen… noem ze maar op. Wat is uw ‘risk appetite’ als het gaat over de beveiliging van uw belangrijkste asset (op de mens na), namelijk informatie? Bent u al ISO 27002 compliant of is het nog ver van uw bed en een noodzakelijk kwaad? De verschillende ‘best practice’ modellen bezorgen u bergen werk. Of kan dit ook eenvoudiger? Wij nemen u mee in de wereld van informatiebeveiliging, de risico’s en resultaten van IB benchmark bij gemeenten en woningcorporaties.
 • ICT Beleid & Sturing
  Hoe zorg je voor de juiste afstemming van het ICT Beleid op de ondernemingsstrategie, hoe kun je het ICT Beleid afstemmen op de ontwikkelingen binnen de CORA, welke inrichting van de ICT organisatie past het beste binnen ons bedrijf, welke taken en verantwoordelijkheden zijn er allemaal op ICT gebied? Deze workshop gaat in op alle aspecten die belangrijk zijn bij het formuleren en vastleggen van het ICT Beleid en het inrichten van de ICT organisatie.
 • Rationalisering applicatielandschap
  Woningcorporaties zijn voornamelijk functioneel georganiseerd (beheer en ontwikkeling met ondersteunende afdelingen als inkoop, financiële administratie etc.). ICT middelen zijn vaak op basis van afdelingseisen (ergo: per bedrijfsfunctie) geselecteerd, wat veel eilandautomatisering tot gevolg heeft gehad. Applicatiekoppelingen zijn veelal point-to-point van opzet. De laatste jaren pakken we applicatie-integratie vanuit een service georiënteerde benadering aan (via een enterprise service bus). Nu veel corporaties meer aandacht leggen op risico-management en bedrijfsvoering (efficiency) wordt rationalisatie van het applicatielandschap een belangrijker onderwerp: Waarom zouden we een informatiefunctionaliteit met meerdere applicaties ondersteunen? Welke beheerkosten kunnen we besparen? Hoe houden we de gegevens consistent bij zoveel geautomatiseerde gegevensuitwisseling en welke risico’s lopen we daarbij? Welke standaarden kiezen we als technologieën en platformen bij applicatie-integratie? In deze workshop gaan we in op handvatten en instrumenten om het applicatielandschap via afgewogen keuzes te vereenvoudigen, de bedrijfsvoering beter te ondersteunen en de beheerkosten te reduceren.

Ik wil mijzelf graag opgeven voor deelname aan één van deze seminars.

  Download de uitnodiging.