Nieuws
Home > Actueel nieuws > Artikel ICT governance

Artikel ICT governance26-02-2012

Artikel: Bestuur en beheers

neem uw verantwoordelijkheid in de kloof

De kloof tussen business & IT bestaat al sinds de jaren ’80. Ze zouden elkaar niet begrijpen en de samenwerking is niet effectief voor het totale bedrijf. In de afgelopen decennia is veel over dit onderwerp gepubliceerd, er zijn modellen ontwikkeld en in de praktijk is gewerkt aan verbeteringen. Maar is deze klassieke kloof nu wel gedicht? Daarom is er binnen de Nederlandse markt een onderzoek gehouden met de kernvraag: ‘Hoe effectief is de samenwerking tussen business & IT?’ als onderdeel van het eerder behandelde Luftman
model. De volgende onderwerpen kwamen aan bod:
1. De governance van IT;
2. Alignment tussen IT-vraag en -aanbod;
3. Professionaliteit van IT-vraag en -aanbod;

Een volledige analyse is gepubliceerd in het boek Trends in Business & IT 2012/2013, meer informatie kunt u hier vinden.
Het artikel is gepubliceerd in ICT/magazine

Meer informatie over het artikel en gratis download kunt u hier vinden.