Nieuws
Home > Actueel nieuws > Seminar IT Audit Komende Decennium

Seminar IT Audit Komende Decennium15-08-2015

Seminar IT en Audit in het Komende Decennium, Opinie van de Experts

VUrORE seminar ter ere van het emeritaat van Prof.drs. Arno Oosterhaven op maandag 14 september 2015, van 9.30 uur tot 17.10 uur en na afloop een borrel.

Dagvoorzitter: Prof.dr.ir. Ronald Paans RE

Inschrijving
U kunt zich inschrijven voor dit seminar via
het secretariaat van de Postgraduate IT Audit, Compliance & Advisory,
Aicha Rahali, kamer 6A-51
De Boelelaan 1105,
1081 HV te Amsterdam,
Telefoon (020) 598 6055,
E-mail naar ons

Locatie
Vrije Universiteit, Auditorium, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam.

Kosten
De kosten zijn € 148,- per deelnemer.
Indien de inschrijving wordt ingetrokken voor 10 september 2015 worden geen kosten in rekening gebracht.

Dit seminar is bij de NBA geregistreerd voor 8 PE-punten.

Programma

8:30 uur - Inloop en koffie

9:00 uur - Opening en welkom - Arnold Westgeest, VUrORE
Welkom namens de vereniging van studenten en alumni.
Toelichting op het stemmen door de deelnemers over de stellingen van de sprekers.

9:10 uur - Visie 2020 - Brigitte Beugelaar RE RA, NOREA en KPMG
Een toelichting op de strategieontwikkeling door het bestuur n.a.v. het rapport Visie 2020 van de commissie Donkers.

9:45 uur - De waarde van de accountant in een digitaal tijdperk - Prof.dr. Peter Eimers RA, VU en PwC
Wat wordt van de accountants in 2020 verwacht bij de jaarrekeningcontrole, niet alleen wat de financiële getrouwheid betreft maar ook over de continuïteit van de onderneming.

10:20 uur - Process Mining en BPM helpen! - Prof.dr.ir. Wil van der Aalst, TU Eindhoven
Welke toegevoegde waarde verwachten wij van Process Mining en Business Proces Management (BPM)?

10:55 uur - Koffiepauze

11:20 uur - Corporate Governance in het komende decennium - Prof.dr. Philip Wallage RA, VU

Waar gaan wij naartoe met Corporate Governance, of blijft het zoals het is?

12:00 uur - De CIO van de toekomst en visie op assurance - Aart van der Vlist RE, CIO UWV
Wat betekenen de ontwikkelingen bij assurance voor de dagelijkse praktijk van een CIO?

12:40 uur - Lunch

13:30 uur - Ontwikkelingen in de technologie, gevolgen voor organisaties en consequenties voor IT-audit - Prof.drs. Arno Oosterhaven, VU
Terugkijken, namelijk vanaf de oratie van Arno tot nu, maar vooral ook: vooruitkijken.

14:15 uur - Trends en Ontwikkelingen van IT tot 2040 - Dr. Barry Derksen MMC, Stedin en Bitti
Aansluitend op Arno, waar gaan wij naartoe met IT, alignment en assurance?

14:55 uur - Theepauze

15:25 uur - IT audit in het volgende decennium - Jan Matto RE, Mazars
Verbetert Digital Assurance de relevantie én de kwaliteit van het oordeel van de RE?

16:05 uur - Een onzichtbaar model voor geïntegreerd leiderschap - Herman van Bolhuis, CIONet

Is de CIO geholpen met meer assurance en, zo ja, valt te verwachten dat dit van de RE komt? Hebben de huidige procesmodellen nog een toekomst?

16:45 uur - Samenvatting en afsluiting - Stef Schinagl, VUrORE en Noordbeek
Uitslag van de stemrondes over de stellingen.

17:10 uur - Netwerkborrel