Nieuws
Home > Actueel nieuws > Factsheet Business & IT alignment vs. Outsourcing

Factsheet Business & IT alignment vs. Outsourcing09-04-2011

Factsheet Business & IT alignment vs. Outsourcing (uitbesteding) is beschikbaar.

Het Business & IT Trends Institute (BITTI) heeft haar Business & IT alignment vs. outsourcing benchmark inmiddels uitgevoerd bij 102 Nederlandse bedrijven en werkt samen met Prof. Dr. Jerry Luftman (Stevens Institute) waarbij meer dan 335 Fortune 1000 organisaties wereldwijd zijn onderzocht.

• Deze benchmark heeft zich veelvuldig bewezen door het aanwijzen van concrete adviezen voor verbetering van alignment.
• In totaal zijn 437 organisaties wereldwijd gemeten.

Business & IT Blending, -Fusion, - integration of alignment…mooie termen met verschillende maar uiteindelijk dezelfde ideeën, het verbeteren van de aansluiting tussen business & IT als een geheel. Feit is dat Henderson & Venkatraman de basis hebben gezet voor het alignment gedachtegoed en dat meer dan 20 jaar geleden.

In het afgelopen decennium heeft Jerry Luftman een meetmodel ontwikkeld welke eveneens wordt gehanteerd door BITTI aangevuld met het outsourcing / uitbestedings vraagstuk.

U kunt hier onze factsheet downloaden .