Nieuws
Home > Actueel nieuws > Wat beweegt bestuur en commissarissen?

Wat beweegt bestuur en commissarissen?09-04-2015

Auteur: Lec. Yuri Bobbert MSc RI
Lector bij Novi Hogeschool

Cybersecurity in de boardroom
Wat beweegt bestuur en commissarissen?
Bedrijven worden steeds meer informatie- en ICT-gedreven. Dit betekent dat raden van bestuur en raden van commissarissen zich moeten (gaan) bezighouden met deze kritische assets. De zekerheid en adviezen die wij als IT-auditors hierover verschaffen, zouden daarom ook in deze gremia moeten landen. Dat zal beter lukken naarmate wij als beroepsgroep meer in staat zijn om het gesprek aan te gaan met bestuurders en commissarissen over zaken die zij als belangrijk zien en naarmate het ons beter lukt om in dat licht bezien relevante activiteiten te ontplooien. Dit artikel, oorspronkelijk geschreven voor Chief Information Security Officers kan hierbij helpen doordat het duidelijk maakt wat de zaken zijn waar bestuurders en commissarissen zich vooral druk over maken. Dit artikel is gebaseerd op een hoofdstuk in een andere publicatie van dezelfde auteur.
Voor volledig artikel: Cybersecurity in de boardroom