Nieuws
Home > Actueel nieuws > Factsheet gebruikerstevredenheid

Factsheet gebruikerstevredenheid21-09-2011

Kwaliteit van informatievoorziening, productiviteit, reductie van incidenten, wijzigingen en problemen hangen nauw samen met de tevredenheid van de ICT gebruiker.
Al 15 jaar meet het Business & IT Trends Institute (BITTI) de klant- en gebruikerstevredenheid van ICT.
BITTI heeft inmiddels meer dan duizend organisaties gemeten en heeft een omvangrijke klant- en gebruikerstevredenheid benchmark. Door enerzijds de tevredenheid te meten en anderzijds aspecten als ICT kennis en kunde van de medewerkers te meten, zijn wij in staat om specifieke en concrete verbeteradviezen te geven voor uw organisatie. Hierdoor zorgt u voor een effectiever gebruik van de ICT middelen, een meer tevreden gebruiker en daarmee voor een hogere productiviteit en kwaliteit van de informatie voorziening.

BITTI gebruikt een raamwerk bestaand uit vaste en organisatie specifieke onderwerpen. Meest gebruikte onderwerpen zijn: Algemeen (gehele ICT organisatie), applicaties, helpdesk/servicedesk, projecten/projectmanagement, accountmanagement/servicemanagement, ICT ontwikkeling, ICT beheer, mensen binnen ICT organisatie, gebruikers, key users, IT incidenten/wijzigingen/problemen en oplossing in ervaring en verwachting. De benchmark cijfers in de factsheet gebruikerstevredenheid geven een indicatie, bij toepassing binnen uw organisatie dient u rekening te houden met eventuele verschillen in onderzoeksmethodieken. Indien u deze wilt toepassen binnen uw organisatie adviseren kunt u met ons contact opnemen.

Meer informatie kunt u vinden in onze factsheet, deze kunt u hier downloaden.