Nieuws
Home > Actueel nieuws > Bita Trends en IV Competenties: 26 januari 2011

Bita Trends en IV Competenties: 26 januari 201114-01-2011

Presentatie van de onderzoeksresultaten van 3 onderzoeken:

  • Trends in IT;
  • Internationaal Business & IT alignment onderzoek;
  • Ontwikkeling van de vraag naar IV Competenties.


Praktische informatie Datum: 26 januari 2011 van 16.00 tot 20.00 uur. Locatie: Hogeschool NOVI, Kobaltweg 44, 3542 CE Utrecht. Deelnemers betalen € 99,00 (ex. btw) op basis van een factuur die na inschrijving verzonden wordt.

Zij ontvangen:

  • een exemplaarvan het boek "Trends in IT 2010-2011";
  • aangevuld met het rapport "Trends in IT & IT management – een wereld overspannend onderzoek";
  • en tevens een exemplaar van het rapport "HRMatch, onderzoeksrapport".


Deze mini conferentie kan aangemerkt worden als bijscholing. De deelnemers ontvangen na afloop , indien gewenst, een PE verklaring van Hogeschool NOVI. Inschrijven per e-mail: info@novi.nl (voor 15 januari).

Jaarlijkse Trends in IT & IT management nu wereldwijd!
Het Trends in IT onderzoek alsook het gelijknamige boek is bij velen bekend. Meer dan 200.000 exemplaren van dit boek zijn over de toonbank gegaan. In 2010 is het onderzoek voor het eerst wereldwijd uitgevoerd in een unieke samenwerking van de XiiM partners met Prof. Dr. Jerry Luftman van Stevens Institute/ New Jersey University alsmede een Australische en Aziatische universiteit. De resultaten van dit wereldwijd gehouden onderzoek worden vanuit XiiM met je gedeeld.

Internationaal Business & IT alignment outsourcing onderzoek
Iedere organisatie heeft te maken met het Business IT Alignment vraagstuk en wil continu op dat gebied verbeteren om zo de effectiviteit van de IT investeringen te optimaliseren en de realisatie van organisatiedoelen veilig te stellen. Hoe kan IT bijdragen aan de bedrijfsstrategie? 
Bijt uitbesteden (outsourcing) het alignment niveau of is een hoge mate van alignment bij outsourcing eenvoudiger te realiseren? Hoewel alignment al ruim twintig jaar een erkend issue is, zijn weinig organisaties in staat om het goed in praktijk te brengen. Hoe goed ondersteunt de IT in jouw organisatie eigenlijk de business?

Binnen de Fortune 1000 organisaties heeft Prof.dr. Jerry Luftman de mate van alignment onderzocht. De XiiM partners hebben dit onderzoek uitgebreid naar een Business & IT alignment outsourcing model als basis van een wetenschappelijk onderzoek en hebben inmiddels ruim 100 Nederlandse organisaties in de onderzoeksdatabase. Tijd dus om de tussentijdse resultaten voor Nederland en in relatie tot het wereldwijde perspectief met je te delen. Je kunt ook meedoen met dit onderzoek, in dat geval worden de resultaten namelijk nog waardevoller (neem hiervoor contact opmet uw XiiM contactpersoon) via 071-8795174 of mail onderzoeker 

Wetenschappelijkonderzoek ontwikkeling van de vraag naar IV competenties HRMatch is de naam van de werkgroep die door een aantal organisaties verenigd in een informeel samenwerkingsverband in het leven is geroepen. Organisaties zijn continu onderhevig aan verandering als gevolg van interne en externe invloeden. Een consequentie van deze verandering is het ontstaan van onbalans tussen vraag (organisatie van) en aanbod (arbeidsmarktpotentieel) van arbeid. Van een dergelijke mismatch op de arbeidsmarkt is ook sprake in de informatievoorziening. Dit werkveld is het onderwerp van dit onderzoek, vooral gericht op de situatie voor de overheid. Er spelen tal van invloeden een rol als gelet wordt op de ontwikkeling van die mismatch. Het onderzoek maakt duidelijk dat het mogelijk is specifieke ontwikkelingen te identificeren die een rol spelen bij de mismatch. Dit blijkt uit de bevestiging van de geformuleerde hypotheses door zowel de expertinterviews, de literatuurstudie als de uitgevoerde enquête.