Op de bühne
Home > Op de bühne > Awareness informatiebeveiliging

Awareness informatiebeveiliging


Awareness sessie Informatiebeveiliging

Doel:
Weet u hoe het gesteld is met de bekendheid van informatiebeveiliging (IB) in uw organisatie? Of welke houding uw collega’s hebben ten aanzien van privacy, gevoelige informatie en hoe daar mee om te gaan? Of wilt u meer bekendheid geven aan het onderwerp informatiebeveiliging en de kernwaarden van uw bedrijf overdragen aan medewerkers?

Deze sessie informeert over wat informatiebeveiliging eigenlijk is en praat de mensen in uw organisatie bij in wat er van hen verwacht wordt.

Doelgroep:
Overheden, publieke sector, marktsector.
Alle lagen van de organisatie. Vooral mensen die regelmatig te maken hebben met informatie binnen uw organisatie.

Duur: 1 dagdeel

Programma:
  • Wat is informatiebeveiliging – introductie en nut en noodzaak
  • Trends in IB (Cloud, Bring Your Own Device, continuïteitsmanagement, e.a.)
  • Kernwaarden van de organisatie
  • Organisatie van IB
  • Maatregelen en attitude van informatiebeveiliging
  • Discussie en een case
De duur van de sessie en de onderwerpen kunnen in overleg worden aangepast naar aanleiding van de wensen van uw organisatie.
Deze sessie wordt in-house verzorgd.

Kosten: € 2500,- excl BTW

Maximaal 16 deelnemers per groep.