Over BITTI
Home > Over BITTI > BITTI richt zich op...

BITTI richt zich op...


BITTI richt zich op het snijvlak Bedrijfsvoering & ICT

 

Een veel gehoorde uitspraak, ons beeld hierbij wordt weergegeven via dit figuur. Een optimale samenhang van de gepresenteerde inrichtingselementen resulteren in de beoogde doelstellingen (commercieel of maatschappelijk of...) welke wordt gemeten in performance. Hierbij worden producten of diensten geleverd aan klanten. Om dat te kunnen doen zijn processen van belang, deze geven dus invulling aan het bestaanrecht van de organisatie.

Om de processen te laten werken wordt gebruik gemaakt van mensen waarbij gebruik wordt gemaakt van begrippen als taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, functies, autorisaties. Binnen organisatie zijn er echter ook waarden en normen die gelden en heerst er een bepaalde cultuur.

Managen bestaat uit richting geven, besturen en beheersen. Dit zodanig dat processen, mensen en middelen dusdanig op elkaar zijn afgestemd dat de lange termijn doelstellingen van de organisatie worden gerealiseerd. In dit geheel is ICT een onvermijdelijk fenomeen met vele vraagstukken, uitdagingen en een enorme bijdrage.

Busines & ICT is dus 3 inrichtingselementen Business en 1 inrichtingselement ICT. En dat is, kort samengevat, ons beeld over het raakvlak Business & ICT. Een uitgebreidere visie lichten wij uiteraard graag toe!