Publicaties
Home > Publicaties > Artikelen > Architectuur 2.0Karin van Ee
Architectuur 2.0

Door Karin van Ee
Dit artikel is gepubliceerd in XR magazine

Hoewel de architectuurfunctie ons de afgelopen decennia veel goeds heeft gebracht, wordt zij toch nog regelmatig ervaren als ‘ivoren toren’, ‘vertragende factor’ en ‘kan-niet-mag-niet’ discipline. In dit artikel bekijken we de architectuurfunctie in een bredere context en doen we een voorstel voor een nieuwe aanpak. Een aanpak die wellicht beter aansluit bij de behoeften van de organisatie van de toekomst en één die op directieniveau de interesse in de architectuurfunctie weer zou moeten wekken.

Na meer dan 30 jaar ervaring met de architectuurfunctie als discipline binnen de organisatie is het tijd om te evalueren wat architectuur ons gebracht heeft. En om te beginnen mogen we best constateren dat dit veel goeds is. Ontwikkeling van raamwerken, modelleertalen en een flinke verscheidenheid aan programmatuur die ons helpt de architectuur van de organisatie op haar verschillende aspecten vast te leggen en te ondersteunen zijn indrukwekkende resultaten.

Tegelijkertijd moeten we ook  vaststellen dat architectuur vaak nog wordt gezien als een ICT-feestje. En dat een goede aansluiting met de bedrijfslaag van de organisatie geen vanzelfsprekendheid is geworden, ondanks alle inspanningen om aansluiting te vinden bij de processen van de organisatie. In dit artikel gaan we op zoek naar de oorzaken van deze mis-alignment en doen we ook een voorstel voor een nieuwe aanpak.

U kunt het volledige artikel hier downloaden in ruil voor een tweet of facebookbericht: