Publicaties
Home > Publicaties > Artikelen > Bestuur en beheer: verantwoordelijkheden in de kloofBarry Derksen

Bestuur en beheers: verantwoordelijkheden in de kloof

De kloof tussen gebruikers en ICT bestaat al sinds de jaren ’80. Ze zouden elkaar niet begrijpen en de samenwerking is niet effectief voor het totale bedrijf. In de afgelopen decennia is veel over dit onderwerp gepubliceerd, er zijn modellen ontwikkeld en in de praktijk is gewerkt aan verbeteringen. Maar is deze klassieke kloof inmiddels gedicht?

Het is gemakkelijk en vaak tendentieus om vanuit incidenten en ervaringen de suggestie te wekken dat het niet goed zit tussen ICT en de business. Denk aan discussies over vragen als ‘Heeft de ICT-sourcing wel iets opgeleverd?, ‘Zit de taak-/machtsverdeling met betrekking tot de ICT-budgetten wel goed?’, ‘Ís de ICT-club wel professioneel genoeg?’, ‘Waarom kost ICT zoveel?’ en ‘Waarom innoveren we onvoldoende met ICT?’ Deze discussies zijn soms net zo contraproductief als het bewust aanwakkeren van de discussie of immigranten wel of niet passen in onze samenleving.

Het Business en IT Trends Institute (BITTI) heeft daarom binnen de Nederlandse markt een onderzoek gehouden met de kernvraag: “Hoe effectief is de samenwerking tussen ICT en de business?” De volgende onderwerpen kwamen aan bod:

  1. Besturing en beheersing van ICT; 
  2. Alignment tussen ICT-vraag en -aanbod; 
  3. Gebruikerstevredenheid over ICT; 
  4. Sourcing van ICT.

Het artikel kunt u hier downloaden in ruil voor een tweet (twitter bericht)