Publicaties
Home > Publicaties > Artikelen > Samenvatting onderzoek HR MatchJilt Sietsma
IV Competenties, een groeiende mismatch tussen vraag en aanbod.

Onderzoek naar de ontwikkeling van de vraag naar IV competenties.

Organisaties zijn continu onderhevig aan verandering als gevolg van interne en externe invloeden. Een consequentie van deze verandering is het ontstaan van onbalans tussen vraag en aanbod (arbeidsmarktpotentieel) van arbeid. Van een dergelijke mismatch op de arbeidsmarkt is daar ook sprake in de informatievoorziening (IV).

Dit artikel is een samenvatting van het onderzoeksrapport HR Match, deze kunt u hier vinden.
Het onderzoeksteam bestond uit Toon Abcouwer, Tanja Goense, Nanny de Haan en Jilt Sietsma.

De ontwikkeling in kaart gebracht.
Er spelen tal van invloeden een rol als gelet wordt op de ontwikkeling van de in de genoemde mismatch. Het onderzoek maakt duidelijk van welke soorten van ontwikkelingen sprake is. Dit blijkt uit de bevestiging van de geformuleerde hypotheses door zowel de uitkomsten van expertinterviews, van de literatuurstudie als van de uitgevoerde enquête.

Deze ontwikkelingen zijn in zes categorieën (factoren) onderverdeeld:
1. Technologische ontwikkelingen,
2. Sourcing ontwikkelingen,
3. Persoonlijke ontwikkelingen,
4. HR & Organisatie ontwikkelingen,
5. Demografische ontwikkelingen,
6. Maatschappelijke ontwikkelingen.

Als u meer wilt weten, dan kunt u het artikel hier dowloaden (in ruil voor een twitterbericht):