Publicaties
Home > Publicaties > Boeken > Business & ICT alignment

€42,50
incl.btw


Netwit - diverse auteurs
ISBN:978-90-79472-03-1

Uitgave van Netwit (woningcorporaties) in reeks: Kennis moet je delen

Dit vijfde boek in de NetwIT-reeks 'Kennis moet je delen' gaat over de onderlinge afstemming van ICT en de bedrijfsprocessen, de business en ICT alignment. Al zolang ICT een plaats heeft binnen organisaties heeft deze afstemming de gemoederen bezig gehouden. Ook binnen woningcorporaties worden de problemen die hiermee te maken hebben op verschillende niveaus in de organisatie zichtbaar.

In deze uitgave wordt aan de hand van het model van prof.dr. Jerry Luftman dieper ingegaan op alle aspecten die bij de Business en ICT alignment een rol spelen. De toepasbaarheid ervan bij woningcorporaties wordt aanschouwelijk gemaakt in een uitgewerkt praktijkvoorbeeld.

Auteurs zijn: Barry Derksen, Arthur Frieser, Rob Poels, Olke-Jan van der Meer, Arjan van Dijk, Joop Schoppers, Leen Spaans, Linda Hamer, Ed de Myttenaere.

Deel dit boek met anderen: