Publicaties
Home > Publicaties > Boeken > Projectrisico management

€42,50
incl.btw


Peter Noordam, Jeroen van Hulten, Shiwa van der Hoorst
ISBN:

Ondanks ruim vijftig jaar ervaring met ICT-projecten en honderden jaren ervaring met projectuitvoering in het algemeen lukt het nog steeds niet om ICT-projecten succesvol uit te voeren. Alle onderzoeken naar de kwaliteit van ICT-projecten geven een bijna ongeloofwaardig beeld te zien van slecht gestarte, aangestuurde en uitgevoerde ICT-projecten. Desondanks beginnen dagelijks tientallen organisaties met goede moed en met fris enthousiasme weer aan een nieuw ICT-project. Wat is dat toch: zijn we slecht geïnformeerd? Naïef? Opportunistisch? Vinden we ICT nog steeds ongrijpbaar?

Deze vragen zijn voor de auteurs aanleiding geweest om dit boek te schrijven. Gebaseerd op onderzoeksresultaten van www.bitti.nl, eigen ervaringen en best practices wordt dieper ingegaan op projectrisicomanagement als speciaal aandachtsgebied bij de projectuitvoering en de rol die de omgeving van het project en dan vooral de controller hierbij vervult. Dit boek is bijzonder geschikt voor iedereen die in de dagelijkse praktijk met ICT-projecten te maken heeft. Dit boek helpt bij het introduceren van risicomanagement in organisaties. Het richt zich vooral op de controller vanuit de overtuiging dat de omgeving van projecten voor het overgrote deel het succes van een ICT-project bepaalt. Dáár bestaat zicht op de processen, de samenhang, dáár is de expertise om kosteninschattingen te maken, dáár worden risico-inschattingen gemaakt.