Publicaties
Home > Publicaties > Presentaties > ICT beleid & sturing bij woningcorporatiesOlke Jan van der Meer
Bij de woningcorporatie sessies presenteert Olke Jan van der Meer aan de hand van het negen vlaks model (zie boek 'Business & IT Trends bij woningcorporaties" handvatten voor ICT beleid en ICT sturing.

U kunt de presentatie hier downloaden.