Publicaties
Home > Publicaties > Presentaties > Introductie CORAArjan van Dijk
Arjan van Dijk geeft een introductie op CORA 2.0. Ingegaan wordt op de aanleiding, de initiatiefnemers en vervolgstappen.

Dit voorjaar organiseerde de Special Interest Group CORA in samenwerking met BITTI, HC&H en PMtD verspreid over het land vier seminars met als onderwerp Trends in Business & IT bij woningcorporaties. Naast een presentatie over de resultaten van het onderzoek ‘Trends in Business & IT bij woningcorporaties’ kunnen deelnemers drie van de vijf workshops die georganiseerd worden bijwonen. De workshops gaan over Proces- en Informatiemanagement, Business & IT Alignment, Informatiebeveiliging, ICT Beleid & Sturing en Rationalisering van het applicatielandschap.

U kunt de presentatie hier downloaden.