Publicaties
Home > Publicaties > Rapporten > Rapport alignment sessies woningcorporaties

€0
incl.btw


Barry Derksen
ISBN:
In 2011 zijn 4 bijeenkomsten gehouden specifiek voor woningcorporaties na aanleiding van het boek Business & IT Trends bij woningcorporaties en op initiatief van FLOW/CORA. Hierbij zijn diverse inhoudelijke sessies gehouden waaronder Business & IT alignment. Deze is uitgevoerd door het Business & IT Trends Institute (BITTI). Deze sessie is in totaal 9 keer uitgevoerd met 41 deelnemende woningcorporaties en 85 corporatie medewerkers. Hierbij is gebruik gemaakt van het ABC kaartspel (Attitude, Behavior & Culture) en deels met het invullen een quick scan Business & IT alignment (6 vragen).

Dit document gaat in op de resultaten van bovengenoemde en eindigt met een advies welke kunnen helpen bij verbetering van alignment. De resultaten vormen tevens een toetselement in het wetenschappelijk onderzoek naar Business & IT alignment versus Outsourcing van Barry Derksen. Allereerst wordt ingegaan op de werkwijze.

Dit wordt gevolgd door de resultaten van de quick scan alignment en de ABC game resultaten.
Tenslotte wordt ingegaan op, de toegezegde, mogelijke interventies/acties ter verbetering hiervan. Onder alignment verstaan we hier de aansluiting tussen bedrijfsvoering & ICT. Dat alignment ‘hot’ is blijkt wel uit de top management concerns waarbij deze wereldwijd in de top 3 terugkomt (zie artikel hierover hier)

Het rapport kunt u gratis downloaden in ruil voor een tweet of facebookbericht: