Publicaties
Home > Publicaties > Rapporten > HR match rapport

€99
incl.btw


Jilt Sietsma e.a.
ISBN:

Nog toekomst voor ICT'ers? Alleen met surplus.

HRMatch onderzoek vraagt om veranderkundige, bedrijfsproces en organisatiekundige kennis.

 HRMatch: Wetenschappelijk onderzoek naar competentieontwikkeling op IV-gebied. (IV betreft het werkveld van IM/FB en ICT). Uitgangspunt voor het onderzoek was het inzicht bij opdrachtgevers, dat er een mismatch bestaat tussen vraag en aanbod van arbeid op het gebied van IV. Dit merken zij in hun dagelijkse praktijk als businessmanager, CIO, ICT manager of HRM adviseur. Zij krijgen te maken met vraagstukken die te maken hebben met gebrek aan kwalitatief en kwantitatief) de beschikbaarheid van de juiste competenties. Ook merken zij dat het lastiger wordt om geschikt personeel te vinden en om dat personeel te binden aan de organisatie. In het perspectief van vergrijzing, uitstroom van de “baby-boom-generatie” is er aanleiding aandacht te besteden aan die ontwikkelingen die maken dat de behoeften aan IV personeel ook nog eens kwalitatief veranderen.

Het onderzoeksrapport van Novi is hier te bestellen.