Publicaties
Home > Publicaties > Trends in IT > Analytical Search & Crawling 2012Stefan de Bruijn
Analytical Search & Crawling 2012

Net zoals de technologie waarmee Google dagelijks grote hoeveelheden data van het web afhaalt, deze analyseert en laat doorzoeken door thuisgebruikers, zijn er ook legio aan professionele toepassingen voor deze data. Op grote schaal wordt daarom zowel academisch als commercieel R&D gedaan naar “BI on Search” toepassingen, zoals opinion mining en sentiment analyse. Deze technologie werkt door crawling technologie,
welke wordt ingezet voor het vergaren van informatie, waarna vervolgens via search technologie of als direkte informatiestroom de informatie wordt ontsloten.

Naar nieuwste trendsboek!