Publicaties
Home > Publicaties > Trends in IT > Business Intelligence 2012Gert-Jan Bouwman, Barry Derksen
Business Intelligence (BI) 2011

Business intelligence (BI) is nauw verwant aan Data warehousing, OLAP, datamining en kennismanagement. Kennismanagement is uitgegroeid tot een discipline waarbij kennis wordt verzameld, ontwikkeld, gestructureerd en beschikbaar gemaakt voor een organisatie. Hier tegenover staat busines intelligence. Business intelligence moet leiden tot beter onderbouwde beleidsbeslissingen; de ‘intelligentie’ van de ‘business’ bestaat uit het kunnen exploreren, analyseren en verkrijgen van inzicht en begrip, al dan niet ondersteund door technologie. Uit deze definitie komt tevens het belang- rijkste vraagstuk rondom business intelligence naar voren: de belangrijkste vraag is niet welke technologie moet worden gebruikt, maar wat business intelligence is bin- nen uw organisatie. OLAP (On-Line Analytical Processing) is een technologie die vaak wordt ingezet binnen het Business intelligence domein. Hiermee is het mogelijk om binnen data die multidimensioneel is opgeslagen te analyseren. Het is een vorm van ad-hoc query waarmee interactief kan worden gezocht in data, ongeacht het niveau, om nieuwe kennis op te doen.

Deze trend is hier te downloaden.