Publicaties
Home > Publicaties > Trends in IT > Metadatamanagement 2015dr. Barry Derksen
Metadatamanagement (MDM)

Langzaam maar zeker raakt de gebruiker het spoor bijster in de grote hoeveelheden gegevens die van hem zelf zijn en die op hem afkomen via ECM, Social Media, blogs portals, ERP, enzovoort. Metadatamanagement werd lange tijd geschaard onder sys- teembeheer of databasebeheer, maar door nieuwe wet- en regelgeving (denk aan Sarbanes- Oxley) is dit veranderd. En er ontstaan nieuwe rollen als business analist, informatie manager, etc.

Het gebruik van metadata, ofwel data over data, is niet nieuw. De veranderende wetgeving heeft er echter toe geleid dat de ontstaansgeschiedenis van data (als voorbeeld van data over data) nu een vereiste is voor onder meer de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën. Dankzij metadata is voor deze organisaties het ontstaan van gegevens inzichtelijk en na- volgbaar geworden. Hierdoor is de belangstelling voor metadatamanagement gegroeid. Een aantal organisaties doet aan metadatamanagement met behulp van EAI (zie de betre ende trendfocus) of via het ERP (bijvoorbeeld met SAP). Metadatamanagement is letterlijk het hebben van informatie over een gegeven, deze informatie is immers even belangrijk als het gegeven zelf. Een simpel voorbeeld is dat het wel handig is om rente-percentages, het begrip “FTE”, standaardgegevens van een klant etc. op één manier in het hele bedrijf hanteren. Dat legt u vast in uw MDM en ieder ander systeem haalt deze de nities daaruit op, in plaats van lokale definities.

Download het hele artikel in ruil voor een tweet: