Publicaties
Home > Publicaties > Trends in IT > Regie Sourcing 2015Jouke Fridsma
Regievoering

Organisaties nemen de regie over hun ICT weer in eigen handen. Vraaggestuurde dienstverlening neemt de plek in van aanbodgerichte dienstverlening. De diensten en de kwaliteit van dienstverlening wordt bepaald door de klant en niet door de leverancier.

Een groot Nederlands bedrijf startte onlangs een, nogal fors bemenste, eigen ICT-regieafde- ling. Men wilde van het aanbodgerichte af door duidelijke sturing naar de leverancier, anders dan dat de leverancier het bedrijf stuurde. Kwaliteit van dienstverlening versus een dichtge- timmerde dienstenniveau-overeenkomst. En door het optuigen van deze regieafdeling kon het allemaal ook nog eens goedkoper.

Download het hele artikel in ruil voor een tweet: