Publicaties
Home > Publicaties > Trends in IT > IT sourcing en hosting 2015dr. Barry Derksen
IT management: Sourcing & Hosting

De rol van de CIO is stevig aan het veranderen en dit los van de vraag over ‘wie, wat, waar?’ met betrekking tot IT al een van vele gesprekken en discussies. Met de mogelijkheden van de Cloud en de ontwikkeling van de Apps is deze vraag nog relevanter. Trends als ASP (zie vorig boek) zijn de nitief vervangen door de Cloud. Het hosting vraagstuk is hiermee wellicht nog complexer geworden. Genoeg reden om in dit trendboek in te gaan op Cloud, SaaS, PaaS, IaaS en andere hosting trends als onderdeel van een van de belangrijkste vraagstukken voor IT governance: het sourcingsvraagstuk (wie/wat/waar).

De CIO of vaak IT manager heeft veel om handen en met de huidige technologische ontwik- kelingen is zijn/haar rol er niet eenvoudiger op geworden. Eind 2009 heeft het Business & IT Trends Institute nog een onderzoek verricht naar de ‘sourcing’ van IT verantwoordelijk- heden. Deze lijst geeft goed weer waar de CIO of IT manager zich mee bezig moet houden (maar niet perse verantwoordelijk voor is). 

Download het hele artikel in ruil voor een tweet: