Publicaties
Home > Publicaties > Trends in IT > Ultrawideband 2011Barry Derksen, Peter Noordam, Aart van der Vlist
UWB, Ultra Wideband

Ultrawideband (UWB): Delen van deze beschrijving van de technologie zijn aangepast overgenomen uit FEM Business, week 4, 2003.] biedt de mogelijk- heid enorme hoeveelheden data te versturen zonder een radiofrequentie te bezet- ten, wat wel nodig is bij UMTS en wireless LAN. UWB maakt gebruik van kleine energiestootjes: pulsen. Door de pulsen een beetje vroeger of later te versturen ten opzichte van een basispatroon wordt de betekenis van een 0 of een 1 toegevoegd. De 0 en 1 maken het mogelijk digitale informatie met enorme snelheden en een hoge datadichtheid te versturen. Hierdoor is het versturen (of downloaden) van bijvoorbeeld een video via het digitale circuit met een snelheid van 600 megabit per seconde realistisch (zeshonderd keer sneller dan wat nu draadloos gebruikelijk is). De werking van Puls is in zekere zin vergelijkbaar met die van een radiofrequentie. De draaggolf van een radiozender bevat in principe geen informatie. Pas wanneer deze wordt gemoduleerd (denk aan AM of FM), kan er betekenis worden gegeven aan de informatie.

U kunt de trendbeschrijving uit het boek 'Trends in IT 2010-2011' hier downloaden.