Wat we doen
Home > Wat we doen > IT Financiën

IT Financiën


BITTI verricht IT Financiën (TCO e.a.) ontwikkelt benchmarks en businesscases ter ondersteuning van het management en strategische keuzen (bijvoorbeeld voor consolidatie, overname, uitbesteding/outsourcing, etc.).

Businesscase

Betere beslissingen nemen over ICT investeringen en de toegevoegde waarde kunnen monitoren. Met onze onafhankelijke businesscases dragen wij hieraan bij. Businesscases zijn een belangrijk instrument bij het nemen van investeringsbeslissingen. Businesscases geven tijdens een project een duidelijk beeld van de vooraf gestelde doelen. Hoewel businesscases een vast onderdeel zijn van verschillende projectmethodieken zoals Prince2 blijkt uit de praktijk dat het opstellen van een goede businesscase geen eenvoudige zaak is.

Daarom heeft het Business en IT Trends Institute (BITTI) een handzaam model ontwikkeld. Meer informatie hierover kunt u hier downloaden.


Benchmark:

Voor IT financiën kijken wij onder andere naar:

 • organisatorische omgeving.
 • financiën mbt. personeel
 • financiën mbt. technologie
 • financiën mbt. applicaties
 • financiën mbt. WAN
 • financiën mbt. spraak
 • financiën mbt. overig
 • financiën mbt. extern
 • effectiviteit van ICT
  (zie voorbeeld) 
 • mate van alignment
 • klant / gebruiker tevredenheid
 • etc.

Wij hebben ruim 140 Nederlandse organisaties in onze IT financiën database.

Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.