Bekijk alle

Onderbuik managers 2015

Onderbuik managers belangrijker dan Business Intelligence

De onderbuik van managers blijkt een belangrijke richtinggever voor lange termijn beslissingen. Managementinformatie is vooral gericht op de korte termijn en ‘past performance’. Organisaties hebben als gevolg van de nanciële crisis helder gekre- gen dat de Business Intelligence (BI) verkregen management informatie nog onvol- doende is. Dat BI in 2012 wederom in te top 5 van staat is dan ook niet verwonder- lijk. Deze resultaten van het focus onderzoek worden in dit hoofdstuk behandeld.
Het Business & IT Trends Institute (BITTI) heeft in 2010 een onderzoek uitgevoerd naar Business Intelligence (zie onderstaand kader). Uit het onderzoek blijkt dat 80 pro- cent van de 135 onderzochte organisaties vooral nog uit- gaat van zelfgemaakte Excel rapportages als het bedrijfsin- telligentie betreft. In bijna de helft van de gevallen wordt alleen maar gebruik gemaakt van Excel rapportages. De crisis heeft vele gaten in de managementinformatie blootgelegd. Vooral tijdens de nanciële crisis bleek namelijk dat het over- grote deel van de respondenten niet tevreden was over de be- schikbare managementinformatie. De managementinformatie bleek vooral intern en nancieel gericht en gaf te weinig infor- matie om accurate besluiten mee te kunnen nemen. Ondanks de grote kansen en mogelijkheden van Business Intelligence (BI gebruikt 80 procent van de respondenten nog eigen ontwikkelde rapportagetools. Hiervan bleek 44 procent alleen gebruik te ma- ken van Excel en Access, ook wanneer men de beschikking had over standaard pakketten zoals SAP en Oracle. Bij organisaties die wel gebruikmaken van BI heeft dit er allereerst voor gezorgd dat de datakwaliteit verhoogd werd.
Download het hele artikel in ruil voor een tweet:

Delen:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Bestellen

Geïnteresseerd?

Laat hieronder je gegevens achter en we zullen contact met je opnemen over het product: Onderbuik managers 2015.

Bestellen

Geïnteresseerd?

Laat hieronder je gegevens en CV achter en we zullen contact met je opnemen over de baan.