Onze werkzaamheden

Meer informatie over

Informatie Management

BITTI, Audittrail en NOVI lanceren uniek verbetertraject voor informatiemanagement en functioneel beheer

De samenwerking tussen BITTI, Audittrail en Hogeschool NOVI maakt het voor zowel publieke als private organisaties mogelijk om de effectiviteit en efficiency van Informatie Management (IM) en Functioneel Beheer (FB) optimaal te verbeteren. Waar het Business & IT Trends Institute (BITTI) en Audittrail bij organisaties de professionaliteit van de vraagzijde van IT meten, traint Hogeschool NOVI de informatiemanagers en functioneel beheerders binnen acht dagdelen op om, op basis van de meting van de IT, verder te professionaliseren op informatiemanage¬ment en functioneel beheer.

Dankzij de benchmark krijgt de organisatie inzicht op welk niveau de IT zich bevindt en waar mogelijke verbeterpunten zijn. BITTI en Audittrail meten de professionaliteit van de organisatie aan de hand van het BiSL-framework op. Dit framework vergelijkt verschillende relevante aandachtsgebieden binnen de organisatie. Op basis van de benchmark worden concrete aanbevelingen en voorstellen tot verbetering van de professionaliteit van de processen gedaan. De resultaten van de benchmark gebruikt Hogeschool NOVI als uitgangspunt voor het inrichten van een 8-daagse training. NOVI gaat met deze training gericht en effectief aan de slag om de informatiemanagers en functioneel beheerders te professionaliseren. De training bestaat uit een theorie en een praktijk deel, waarbij de informatiemanagers en functioneel beheerders inzicht verkrijgen in de vraag, aanbod en ontwikkelingen op het gebied van IT, vakkennis en vaardigheden van IM, FB en IT governance. Tevens leveren de deelnemers een verbeterplan (getoetst door  BITTI en Audittrail) waarmee er verbeteringen worden doorgevoerd en organisaties effectiever en efficiënter kunnen werken.

Professionaliseren bedrijfsprocessen
De meeste informatiemanagers en functioneel beheerders denken in plaats vanuit het bedrijfsproces, vanuit de applicaties. Dat zorgt ervoor dat qua professionaliteit de gemiddelde organisatie op niveau 2 acteert van de 5 mogelijke volwassenheidsniveaus. Hierdoor blijft IM en FB minder efficiënt en effectief werken. Dankzij de benchmark van BITTI krijgt de organisatie inzicht op welk niveau de IT zich bevindt. De training van Hogeschool NOVI zorgt ervoor dat de informatiemanagers en functioneel beheerders binnen acht dagdelen leren hoe zij de IM en FB van de organisatie verder kunnen professionaliseren.

BITTI brengt de benchmark tot stand. Als specialist in onder andere benchmarking, assessment, IT en procesmanagement weet BITTI hoe het de professionaliteit van een organisatie op kan meten.

Meer informatie over dit unieke verbetertraject voor informatiemanager en functioneel beheer is te vinden in deze brochure

Bestellen

Geïnteresseerd?

Laat hieronder je gegevens en CV achter en we zullen contact met je opnemen over de baan.

Bestellen

Geïnteresseerd?

Laat hieronder je gegevens achter en we zullen contact met je opnemen over het product: Informatie Management.